Wat is een verpleegkundig specialist?

wat is een verpleegkundig specialist

Als u in de afgelopen jaren bij Polikliniek de Blaak bent geweest voor een consult of behandeling van spataderen dan bestaat de kans dat u bent geholpen door verpleegkundig specialist Shaula Stevens. Zij is sinds 2010 geregistreerd als verpleegkundig specialist en heeft hierna aanvullende vaatopleidingen en duplexopleidingen gedaan. De beroepsgroep van verpleegkundig specialisten is nog relatief nieuw en daarom niet bij iedereen bekend.

Een verpleegkundig specialist is een HBO-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundige die tevens een masterstudie (Master Advanced Nurcing Practice) heeft voltooid. De verpleegkundig specialist werkt zelfstandig naast de medisch specialist en mag op grond van de wet (Wet Beroepen in Individuele Gezondheidszorg) voorbehouden handelingen uitvoeren. Voorbehouden handelingen   zijn medische handelingen die uitsluitend mogen worden uitgevoerd door bevoegde zorgverleners zoals artsen en dus ook de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist kan zich specialiseren binnen zijn/haar vakgebied. Hierdoor levert de verpleegkundig specialist op dat betreffende medische stuk dezelfde kwaliteit als een arts.

De verpleegkundig specialist vervult een belangrijke rol binnen de medische wereld omdat door personeelstekort de medisch specialisten niet meer alles zelf kunnen doen. Dit tekort zal de komende jaren nog verder oplopen omdat mensen steeds ouder worden, langer thuis moeten blijven wonen en complexere zorg nodig hebben.

Mocht u binnenkort een afspraak hebben bij Polikliniek de Blaak voor een consult of behandeling van spataderen bij onze verpleegkundig specialist Shaula Stevens dan weet u nu dat u in goede handen bent.

 

Bevoegdheden overzicht:

Bron: V&VN