Kwaliteitssystemen

Polikliniek de Blaak heeft het ZKN keurmerk. Jaarlijks laat de Polikliniek haar kwaliteitssysteem controleren door een onafhankelijk certificeringsbedrijf dat het onderzoek van het ZKN keurmerk mag uitvoeren. Vanaf 2007 is het ZKN keurmerk ieder jaar verlengd.

Het keurmerk is voor patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars een bewijs dat er een goed werkend kwaliteitssysteem is binnen de organisatie van de Blaak. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden de behandelingen, intakeprocedure, veiligheid van apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid jaarlijks getoetst. Ook de cosmetische behandelingen vallen onder het kwaliteitssysteem van Polikliniek de Blaak en zijn dus gecertificeerd.

Spataderkeurmerk:

spataderkeurmerkPolikliniek de Blaak heeft het Spataderkeurmerk van de Harteraad. Om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen en zelfstandige klinieken voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten. Voor dit keurmerk wordt ook gekeken naar de patiënttevredenheid. Dit keurmerk maakt voor de patiënt duidelijk waar in Nederland de beste spataderzorg wordt geleverd.  Meer informatie over het keurmerk op de website van de Harteraad: Spataderkeurmerk

Kwaliteitszegel dermatologie:

spataderkeurmerkPolikliniek de Blaak heeft het Kwaliteitszegel Dermatologie ontvangen van de Vereniging Huidpatiënten Nederland. Het Kwaliteitszegel Dermatologie is door Huidpatiënten Nederland toegekend aan ziekenhuizen en behandelcentra die voldoen aan 18 kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn in samenwerking tussen artsen en patiënten ontwikkeld. De criteria geven aan wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met een huidaandoening op een aantal belangrijke thema’s.

Tevens is Polikliniek de Blaak lid van de Benelux Vereniging voor Flebologie, de Nederlandse Vereniging van Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie. Polikliniek de Blaak wordt regelmatig gevisiteerd door de Beroepsvereniging.

Cosmetisch arts KNMG

De titel cosmetisch arts KNMG is sinds 1 juli 2019 een beschermde titel. Het KNMG-profiel is een erkend profielspecialisme naast de andere medisch specialismen. De profielopleiding cosmetische geneeskunde is een vervolgopleiding voor BIG geregistreerde artsen. Kwaliteit, kennis en kunde worden met deze titel inzichtelijk gemaakt voor consumenten.

 

BIG-Register

Alle zorgverleners van Polikliniek de Blaak zijn ingeschreven in het BIG-Register. In het BIG-register zijn onder andere alle artsen in Nederland opgenomen. Het register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Ook kan iedere consument hierin zelf opzoeken of bij een zorgverlener een maatregel of bevel is opgelegd op grond van de Wet BIG.

 

Keurmerk injectables

keurmerk stylage erkende kliniekOnze kliniek heeft het keurmerk Stylage Erkende Kliniek van de leverancier @BoMedical ontvangen. Het keurmerk geeft consumenten de garantie op de echtheid van het product voor injectables zoals botox en fillers bij onze kliniek en dat onze artsen getraind en gecertificeerd zijn om met dit product te werken.

 

Naast de bekende klassieke geneeskunde wil Polikliniek De Blaak ook een aparte plaats geven aan wat wij verstaan onder “geneeskunst”, met name:

• Optimale zorg
• Persoonlijke aandacht
• Goede informatievoorziening
• Ondersteuning en zo nodig geruststelling

Binnen Polikliniek de Blaak hanteren wij een privacyreglement en is er een klachtenprocedure. Meer informatie hierover kunt u op de site terugvinden.
Voor vragen kunt u ook terecht aan de balie.