Borstvergroting

borstvergrotingSoms zijn vrouwen onzeker over de vorm of grootte van hun borsten. Het kan zijn dat ze de borsten gewoon te klein vinden of niet in verhouding met de rest van het lichaam. Of omdat de borsten slapper zijn geworden door bijvoorbeeld het afvallen. De borstvergroting is een relatief kleine en eenvoudige ingreep. Het is van alle cosmetische ingrepen de meest uitgevoerde operatie.

Naast bovenstaande redenen kan verlies aan weefsel, ontstaan na de zwangerschap en borstvoeding ook een aanleiding voor een borstvergroting zijn. Ook komt het wel voor dat borsten ongelijk van grootte zijn. Wanneer de borsten te smal zijn geworden kan soms een borstlift (mastopexie) operatie nodig zijn. Een borstvergroting en een borstlift kunnen tegelijkertijd worden verricht, maar ook apart. Deze operatie heeft al vele vrouwen wereldwijd een beter figuur gegeven. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen, het gevoel echt vrouw te zijn en een algeheel gevoel van welbevinden.

Een borstvergroting heeft geen invloed op de borstvoeding. Die blijft gewoon intact na een zwangerschap. Men moet zich wel realiseren dat het geven van borstvoeding na de zwangerschap sowieso geen vanzelfsprekendheid is. Belangrijk is te weten dat de functie van de borst na de operatie niet verandert. Wel kan er een verandering optreden in de gevoeligheid van de tepel. Dit is veelal van voorbijgaande aard.

Het is belangrijk dat u de borstvergrotende operatie echt zelf wilt. Het moet dus geen wens zijn van mensen in uw omgeving. Een borstvergrotende operatie biedt over het algemeen geen oplossing voor seksuele of sociale problemen.

Voor de ingreep

Tijdens het intakegesprek voor een borstvergroting bespreekt u de mogelijkheden met de arts. U krijgt het advies een sport bh te kopen die de door u gewenste maat heeft. Hierna wordt tijdens het intake gesprek met behulp van een pasprothese gemeten welke grootte het meest overeenkomt met uw wensen. Bovendien krijgt u uitleg over de verschillende soorten prothesen. Voordat u geopereerd wordt moet er eerst een bloedonderzoek en een hartfilmpje gemaakt worden.

De ingreep

U wordt onder plaatselijke verdoving geopereerd. Bij een borstvergroting duurt dit in de regel anderhalf uur. De snede wordt gemaakt onder de borstplooi of ter hoogte van de tepelhof. Het litteken bevindt zich dus onder de borst in de huidplooi, of in de tepelhof. Deze littekens vervagen na verloop van tijd. Vervolgens wordt er een pocket gemaakt (een holte) waar de prothese wordt ingebracht. Deze pocket bevindt zich voor de borstspier. De ingreep bij een borstvergroting vindt plaats in Rotterdam.

Na de ingreep

Na de ingreep krijgt u een sport bh. De hechtingen lossen vanzelf op en hoeven dus niet verwijderd te worden. Zwaar tillen en sporten is de eerste 3 weken strikt verboden en het duurt zeker 6 weken totdat men weer normaal kan functioneren. Zoals bij iedere operatie, zal ook bij deze ingreep het wondgebied gezwollen zijn, met eventueel wat blauwe plekken. U mag na de operatie paracetamol innemen, omdat de wond gevoelig kan zijn: twee tabletten van 500 mg om de 6 uur en maximaal 6 tabletten per dag. Na de behandeling komt u minimaal nog twee keer op controle bij uw behandelend arts, hierna zal er éénmaal per jaar de mogelijkheid tot een controle zijn.

Een borstvergroting heeft geen invloed op het ontstaan van borstkanker. Honderdduizenden operaties zijn er tot nu toe wereldwijd verricht. Tot op heden is er geen verband aangetoond tussen een borstvergroting door middel van prothesen en het ontstaan van borstkanker en/of andere borstziekten.

Voorts is het belangrijk te weten dat de meeste patiënten na een periode van drie maanden gewend zijn aan de nieuwe situatie en erg tevreden zijn met hun nieuwe figuur. Wat u echter moet weten:

1. Bloeding. Elke chirurgische ingreep heeft het risico op een bloeding. Vanwege onze keuze voor plaatselijke verdoving door middel van de tumescent anesthesie, is dit risico kleiner dan bij een ingreep onder algehele verdoving.

2. Infectie. Bij een infectie moet de prothese tijdelijk weer verwijderd worden, totdat de infectie genezen is. Een nieuwe prothese wordt later geplaatst zonder extra kosten. Bij de tumescent anesthesie is de kans op het ontstaan van infecties kleiner dan bij een operatie onder algehele narcose.

3. Kapsel contractie. De prothese is lichaamsvreemd materiaal dat door het lichaam wordt ingekapseld. Dit is een normale reactie van uw lichaam op de prothese, waarbij dit kapsel gewoonlijk dun en soepel blijft. Wanneer het kapsel echter krimpt of verdikt kan het de prothese samendrukken, rond en stevig maken; de zogenaamde “kapsel contractie”. U moet dan opnieuw geopereerd worden waarbij het kapsel gekliefd of verwijderd wordt en er een nieuwe prothese wordt geplaatst. Kapsel contractie kan zowel direct na de operatie als na enkele jaren optreden, gewoonlijk aan één kant. De kans dat dit gebeurt is gering.

4. Symmetrie en vorm. Asymmetrie van de borsten wordt niet opgeheven door een borstvergroting.

5. Ongemak. Postoperatieve pijn kan voorkomen maar verdwijnt gedurende het genezingsproces.

6. De aanwezigheid van een borstprothese kan het beoordelen van een röntgenfoto van de borsten door de radioloog bemoeilijken. Er zijn prothesen die dit nadeel niet hebben. Bespreek dit vooraf met de chirurg.

7. Calcificaties. Na een borstoperatie kunnen kleine verkalkingen ontstaan die zichtbaar zijn op de röntgenfoto. Deze zijn niet schadelijk, maar soms wordt er besloten een diagnostische biopsie te doen.

8. Het gevoel in de tepels kan veranderen na de operatie. Normaal gesproken komt het gevoel na enkele weken weer terug, maar soms kan het veranderde gevoel blijven bestaan. Soms wordt de tepelhof extra gevoelig, zo kan ook het gevoel in de onderste borsthelft veranderd zijn.

9. Auto-immuunziekten. De belangrijkste reden dat siliconen zo veel gebruikt worden voor medische doeleinden is dat deze inert en biocompatibel, ofwel neutraal in het lichaam aanwezig zijn. Ondanks deze opvatting wordt er in de media gesuggereerd dat siliconen auto-immuunziekten kunnen veroorzaken of ziekten van het bindweefsel. Ziekten zoals rheumatiod artritis, lupus erythematodes en sclerodermie komen niet méér voor bij vrouwen die een borstvergroting hebben ondergaan, dan bij anderen. Het verband tussen het optreden van deze ziekten en borstimplantaten is nooit aangetoond.

10. Borstoperaties. Indien men later een operatie wegens een borstgezwel (goedaardig- of kwaadaardig), moet ondergaan, zal de aanwezigheid van een prothese deze ingreep geenzins bemoeilijken.

11. Borstvergroting bij kliniek cosmetische chirurgie met protheseBorstvoeding. Tijdens de ingreep wordt geen klierweefsel verwijderd. Er wordt enkel een pocket gemaakt voor de prothese, dus na de ingreep kan gewoon borstvoeding gegeven worden.

Voordelen van een borstvergroting onder plaatselijke verdoving:
een ziekenhuisopname is niet nodig, u gaat na de ingreep naar huis en hebt dus minder kans op complicatie.

Nadelen van een borstvergroting onder plaatselijke verdoving:
Niet iedereen is geschikt voor deze operatie. Deze pagina geeft informatie over borstvergroting maar is niet volledig. Voor meer informatie kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Wij zijn gaarne bereid om al uw vragen te beantwoorden. Tijdens dit gesprek krijgt u nog essentiële aanvullende informatie. Pas na dit intakegesprek besluit u wel of niet over te gaan tot de ingreep.

Tenslotte

In het bovenstaande hebben wij geprobeerd u in te lichten over de ingreep bij een borstvergroting. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn en betreffende de resultaten kunt u daarom geen garantie ontlenen uit het bovenstaande.

Mocht u nog vragen hebben, maakt u dan telefonisch een afspraak voor een gesprek met een van onze artsen. Wij zijn gaarne bereid om al uw vragen te beantwoorden.

Borstvergroting foto voor en na de operatie bij Polikliniek de Blaak

foto voor en na borstvergroting bij zelfstandige kliniek de Blaak

foto borstvergroting cosmetisch chirurgie

Prijslijst borstvergroting

Intake  Gratis
Borstvergroting m.b.v. prothesen:
– Ronde prothese € 3950,-
– Anatomische prothese € 4450,-

Alle tarieven zijn inclusief verschuldigde BTW.

Een BTW vrijstelling zal uitsluitend kunnen worden toegepast voor behandelingen die op medische indicatie worden uitgevoerd. Bij het ontbreken van een medische indicatie is 21% BTW verschuldigd. De beoordeling hiervan ligt bij de behandelend arts.

Bij de volgende vestigingen vanPolikliniek de Blaak kunt u terecht voor een intake voor een borstvergroting: Rotterdam, Tilburg en Rijswijk. De ingreep zelf zal in Rotterdam plaatsvinden of in het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Afspraak maken085 - 488 17 00