Verzekeraars

Polikliniek de Blaak heeft contracten voor rechtstreekse declaratie met de volgende zorgverzekeraars (alfabetisch weergegeven):

0101 N.V. Univé Zorg ALKMAAR ZV
0104 Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. TILBURG ZV
0201 OHRA Ziektekostenverzekering N.V. TILBURG ZV
0203 OOM Global Care N.V. RIJSWIJK ZH ZV
0211 FBTO Zorgverzekeringen N.V. LEEUWARDEN ZV
0212 Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht ALKMAAR ZV
0304 AEGON Ziektekosten HOUTEN ZV
0403 ASR Ziektekostenverzekeringen AMERSFOORT ZV
0420 Maatschappij voor Zorgverzekering Gouda NV GORINCHEM ZV
0441 ONVZ Ziektekostenverzekeraar HOUTEN ZV
0699 IZA Zorgverzekeraar NV ARNHEM ZV
0736 NV Zorgverzekeraar UMC ARNHEM ZV
3311 Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV MEPPEL ZV
3312 Groene Land PWZ Achmea Zorgverzekeringen NV MEPPEL ZV
3313 Interpolis Zorgverzekeringen NV MEPPEL ZV
3314 OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. HENGELO ZV
3317 Menzis ENSCHEDE ZV
3318 Anderzorg Zorgverzekeraar ENSCHEDE ZV
3329 Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV MEPPEL ZV
7007 Agis Zorgverzekeringen NV AMERSFOORT ZV
7013 OWM AZVZ U.A. AMSTERDAM ZV
7029 Zorgverzekeraar DSW UA SCHIEDAM ZV
7032 OWM Salland Zorgverzekeringen UA DEVENTER ZV
7037 OWM Stad Holland Zorgverzekeraar UA SCHIEDAM ZV
7050 Trias Zorgverzekeraar NV ARNHEM ZV
7053 OHRA Zorgverzekeringen N.V. TILBURG ZV
7054 OWM AZIVO Algemeen Ziekenfonds de Volharding UA ‘S-GRAVENHAGE ZV
7084 O.W.M. De Friesland Zorgverzekeraar U.A. LEEUWARDEN ZV
7085 OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA LEIDEN ZV
7095 VGZ Zorgverzekeraar N.V. ARNHEM ZV
7119 OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua TILBURG ZV
9015 IZZ Zorgverzekeraar N.V. ARNHEM ZV

Polikliniek de Blaak is een zelfstandig behandelcentrum gespecialiseerd in behandeling van spataderen, huidziekten en aambeien.