Afspraak afzeggen

Hoe kan ik een afspraak afzeggen of verzetten?

U kunt een afspraak telefonisch afzeggen of verzetten op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur op:

telefoonnummer 085 – 488 17 00

Let er wel op dat u de afspraak 24 uur van te voren afzegt. Voor afspraken die te laat worden afgezegd brengen wij de kosten in rekening. U kunt geen afspraak afzeggen per email.

Waarom ontvang ik een factuur als ik een afspraak niet tijdig heb afgezegd?

Een behandeling heeft het beste resultaat als alle afspraken worden bijgewoond. Daarnaast had een behandelaar in de tijd van afwezigheid een andere patiënt kunnen helpen. Wij willen graag de kosten voor onze zorg zo laag mogelijk houden voor alle patiënten en hopen daarom op uw begrip voor deze maatregel.

Voor welke behandelingen geldt deze maatregel?

Het in rekening brengen van kosten voor het niet tijdig afzeggen van afspraken geldt voor alle intake gesprekken, behandelingen en ingrepen die Polikliniek de Blaak aanbiedt.

Welk bedrag wordt in rekening gebracht?

Als u een afspraak niet tijdig heeft afgezegd, ontvangt u een factuur.  Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Hierbij geldt de volgende regeling:

Kosten no-show polibezoek: €75,-

Kosten no-show behandeling: 50% van het bedrag van de behandeling

Hoe ver van tevoren moet een afspraak afgezegd worden?

Een afspraak moet minstens 24 uur van tevoren afgezegd worden.

Als u uw afspraak op tijd afzegt, brengen wij uiteraard geen kosten in rekening. Ook worden er geen kosten in rekening gebracht als er sprake is van onvoorziene omstandigheden (uw behandelaar beoordeelt dit).