Succesvolle visitatie chirurgie bij Polikliniek de Blaak

10-02-2012 – De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH)  visiteert regelmatig instellingen waar chirurgische handelingen plaatsvinden. De activiteiten van een vakgroep worden met behulp van een waarderingssystematiek getoetst aan een aantal vastgestelde normen. Deze normen hebben betrekking op de kwaliteitsdomeinen ‘evaluatie van zorg’, ‘vakgroep functioneren’, ‘patiënten perspectief’ en ‘professionele ontwikkeling’.

De chirurgen van Polikliniek de Blaak hebben eind 2011 een kwaliteitsvisitatie gehad en recent de schriftelijke uitkomst daarvan ontvangen. De commissie was bijzonder positief over het kwaliteitsniveau van chirurgie bij Polikliniek de Blaak. Hieronder de samenvatting van de conclusie:

Samenvatting:

De chirurgen van Polikliniek de Blaak hebben gekozen voor een beperkt tableau van chirurgisch handelen: diagnostiek en behandeling van varices en kleine verrichtingen. Binnen dit vakgebied leveren zij een kwalitatief goed chirurgisch product en werken zij goed samen. In hun directe werkomgeving bestaat hiervoor veel waardering. Daarnaast hebben zij initiatieven ondernomen voor een aantal kwaliteitssystemen zoals het opzetten van een organisatie van de medische staf, een complicatieregistratie, een systeem van intercollegiale toetsing en klachtenafhandeling. Zij tonen zich hiermee waardige vertegenwoordigers van de chirurgische beroepsgroep.

Bron: Commissie kwaliteitsvisitatie NVVH

NVVH heelkunde spataderen chirurgie visitatie