Strippen

Het strippen van een spatader is wel de meest bekende methode, maar niet de meest prettige. Strippen is eigenlijk achterhaald en wordt alleen nog maar toegepast bij spataders met een zeer kronkelend verloop of wanneer een endolaserbehandeling niet mogelijk blijkt. Bij deze methode wordt de spatader in zijn geheel verwijderd. De operatie duurt ongeveer een uur. Via een kleine incisie in de lies wordt een draad in de ader ingebracht. Daarna wordt de ader er in zijn geheel uitgetrokken en worden de wondjes gehecht. Deze ingreep is al bij al vrij belastend en ingrijpend in vergelijking met meer recentere technieken.

Het strippen van spataders gaat ook onder plaatselijke verdoving. Het been wordt na de ingreep in eerste instantie gezwachteld of men krijgt een verbandkous om. Ook na een stripping kan gebruik van pijnstillers nodig blijken, maar ook hier is dit niet steeds noodzakelijk. Na zes weken is het resultaat zichtbaar. Mochten er nog andere spataderen op andere plekken zichtbaar zijn, dan kan er met de arts worden overlegd welke behandelingen geschikt zijn om deze te verwijderen. Het grote voordeel van deze behandeling is dat er ook bij zeer kronkelige, dikke en grote aders nog een goed resultaat behaald kan worden.

Complicaties

mooie benen zonder spataderen en kapotte bloedvatenComplicaties die direct kunnen optreden zijn nabloeding en infectie. Deze risico’s zijn verbonden aan iedere chirurgische ingreep en kunnen tot een minimum beperkt worden door snel en correct te werken. Ook bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of verbandmiddelen. Dit hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor het resultaat. Op langere termijn kan er echter in de geopereerde lies neo-angiogenese of nieuwvorming van aders optreden met een lastig recidief voor gevolg.

We bellen u binnen 2 werkdagen terug. Bij geen gehoor ontvangt u een email.