titel “cosmetisch arts KNMG” voor drs. Boonen

Drs. Boonen is in 1996 gestart met cosmetische geneeskunde en is een van de grondleggers van de cosmetische chirurgie in Nederland. De cosmetische geneeskunde en chirurgie heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt de laatste 25 jaar. Kwaliteit, kennis en kunde moesten inzichtelijk gemaakt worden.

We zijn 10 jaar geleden gestart met het maken van kwaliteitseisen voor de cosmetische geneeskunde en chirurgie. Na 10 jaar overleg met de diverse overheidsinstanties alsook met de andere beroepsverenigingen binnen de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft de KNMG besloten de cosmetische geneeskunde als profielspecialisme aan te wijzen. Op deze wijze krijgt de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde zijn beslag, niet alleen in het kwaliteitsdocument wat per 1 juli 2019 van kracht gaat, maar ook zodat de consument weet dat de cosmetisch arts een bewezen bekwaamheid en expertise heeft binnen zijn/haar vakgebied.

Op 28 mei 2019 is drs. Boonen als een van de eerste artsen in Nederland gecertificeerd met het profiel “arts cosmetische geneeskunde”.  Vanaf 1 juli 2019 mag hij daarom de titel “cosmetisch arts KNMG” voeren. Deze opleiding valt binnen de criteria van de KNMG en heeft als doel om het medische profielspecialisme Cosmetische Geneeskunde een blijvende plaats te geven tussen de andere medisch vakgebieden in Nederland.