Even voorstellen: Elly-Ann van Alphen, kwaliteitsmedewerker

Omdat kwaliteit hoog in het vaandel staat bij Polikliniek de Blaak hebben wij sinds 2007 een kwaliteitsmedewerker die zorgt voor een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. Sinds 2015 is Elly-Ann van Alphen de kwaliteitsmedewerker van dienst. In dit interview vertelt Elly-Ann wat het kwaliteitsmanagementsysteem inhoudt en welke werkzaamheden een kwaliteitsmedewerker zoal uitvoert.

 

Waarom heeft Polikliniek de Blaak een kwaliteitsmedewerker?

Zorginstellingen zijn verplicht een kwaliteitssysteem te hebben. Polikliniek de Blaak heeft er voor gekozen om zich aan te sluiten bij de brancheorganisatie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Hiermee moeten ze ook voldoen aan de kwaliteitseisen die daarbij gesteld worden. Om dat goed te begeleiden en te bewaken heeft Polikliniek de Blaak een kwaliteitsmedewerker in dienst.

Wat doet een kwaliteitsmedewerker?

De kern van de functie is het onderhouden van en adviseren over het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van certificering conform de ZKN-normen. Dit betekent het ondersteunen van het management bij de implementatie van het kwaliteitsbeleid, het leveren van een bijdrage aan het opstellen, actualiseren en beheren van het kwaliteitshandboek en het borgen en toetsen van het beleid. Ook worden hierbij veiligheidsaspecten en risico-inventarisaties mee genomen.

Welke zaken moeten er geregeld worden voor een keurmerk?

ZKN heeft 32 normen opgesteld waaraan voldaan moet worden. Jaarlijks vinden wijzigingen plaats op basis van ontwikkelingen in de zorg en wetgeving. Deze normen hebben betrekking op o.a. leiderschap, risicomanagement, continu verbeteren, medewerkers, middelen, het zorgproces zelf, evalueren van zorg, beoordeling door externen en omgaan met afwijkingen. Continu moet dus geregeld en bewaakt worden dat we goede kwaliteit en veiligheid leveren. Bij de jaarlijkse externe audit door de KIWA wordt gecontroleerd of alles inderdaad aan de normen voldoet.

Welke opleiding heb je gedaan om kwaliteitsmedewerker te worden?

Ik heb na mijn HBO-Verpleegkunde nog Gezondheidswetenschappen gestudeerd.

Waar ben je trots op in je werk?

De afgelopen jaren hebben we steeds positieve reacties gehad over de manier waarop het kwaliteitssysteem ingericht is. Het afgelopen jaar werden er zelfs geen verbeterpunten geformuleerd.

Wat zou je nog graag willen verbeteren aan het kwaliteitssysteem?

Kwaliteit is binnen de kliniek een belangrijk punt waar we geen concessies in willen doen. Afgelopen jaren zijn er flinke verbeteringen doorgevoerd en is al herhaaldelijk gebleken dat zaken goed op orde zijn. We zien echter dat ook hier processen wellicht eenvoudiger kunnen worden ingericht. Uitgangspunt is wel dat de kwaliteit blijft voldoen aan de gestelde normen, maar dat het minder tijd vergt van medewerkers.