Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

Om te bewerkstelligen dat cliënten overal in Nederland veilige en kwalitatief goede cosmetische zorg kunnen krijgen zijn er landelijke afspraken gemaakt over de organisatie van zorg binnen de cosmetische geneeskunde. Als oprichter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC) heeft drs. Boonen van Polikliniek de Blaak zich de afgelopen jaren ingezet om tot dit kwaliteitskader te komen.  Door het kwaliteitskader kunnen cliënten worden beschermd tegen onbevoegde of onbekwame cosmetische praktijken en kunnen de goede klinieken samen zorgen voor nog betere cosmetische zorg.

Het doel van het kwaliteitskader is te beschrijven wat goede en veilige cosmetische zorg is voor de cliënt en hoe alle betrokkenen daaraan kunnen bijdragen. Het is belangrijk dat cliënten duidelijke informatie krijgen en bewust kunnen kiezen voor het ondergaan van een cosmetische ingreep of behandeling. Het kwaliteitskader geeft inzicht in de kwaliteitseisen en maakt duidelijk wat cliënten van cosmetische zorg mogen verwachten. Het beschrijft de afspraken tussen zorgverleners en zorginstellingen om samen de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren.

Meer informatie: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/cosmetische-zorg-kwaliteitskader