Informatie voor VGZ- verzekerden

Polikliniek de Blaak levert al bijna 30 jaar goede kwaliteit van zorg met extra aandacht en tijd voor de patiënten. De huisartsen en patiënten in onze regio’s zijn zich daarvan bewust en ze kiezen daarom steeds vaker voor Polikliniek de Blaak. Ook de zorgverzekeringen erkennen de kwaliteit en als gevolg daarvan heeft onze polikliniek contracten met alle zorgverzekeraars.

Zorgplafond VGZ

Zorgverzekeraar VGZ is ook zeer tevreden over de geleverde zorg van Polikliniek de Blaak maar wil niet dat er dit jaar meer VGZ- verzekerden geholpen worden dan vorig jaar op onze polikliniek. Er is daarom een budgetplafond ingesteld. Doordat er wel meer behoefte is aan onze zorg groeit het aantal VGZ patiënten dat wij behandelen en zodoende hebben wij al in november 2019 het plafond bereikt. Nieuwe VGZ- verzekerden moeten zich volgens VGZ bij een andere instelling laten behandelen of wachten op het nieuwe kalenderjaar.

Langere wachtlijst voor VGZ- verzekerden

Alle patiënten met een natura polis (ruime keuze) van VGZ die vanaf 1 november 2019 een consult of behandeling willen aanvragen bij Polikliniek de Blaak zullen pas na 1 januari 2020 worden ingepland. Patiënten met een restitutie polis (eigen keuze) kunnen wel eerder ingepland worden volgens de wachttijden die voor alle andere verzekerden geldt.

VGZ-verzekeringen

Aevitae, Bewuzt, IZA, IZZ Zorgverzekeraar, Univé, ZEKUR, VGZ, UMC en United Consumers VGZ zijn producten van VGZ en voor al deze verzekeringen geldt bovenstaande informatie.

Geen vrije keuze

Polikliniek de Blaak betreurt deze gang van zaken. Ons doel is om alle patiënten zo snel en zo goed mogelijk te behandelen. Helaas is dat tijdelijk en buiten onze schuld niet mogelijk voor VGZ- verzekerden met een natura polis. Wij zijn van mening dat VGZ haar verzekerden met deze regeling dupeert door ze geen vrije keuze van arts en instelling te geven. Uiteraard zullen we ons best doen om de patiënten die moeten wachten zo snel mogelijk in het nieuwe jaar in te plannen.