Grote opkomst bij lipoedeemavond van drs. den Hengst

Met een opkomst van zo’n 100 geïnteresseerde bezoekers kan drs. den Hengst terugkijken op een zeer geslaagde eerste informatieavond over lipoedeem. Het publiek bestond uit een mix van patiënten, zorgprofessionals zoals huidtherapeuten en fysiotherapeuten en er waren twee vertegenwoordigers van patiëntenvereniging NLnet. Dat er ook een vertegenwoordiger van de overheid aanwezig was werd niet alleen zeer op prijs gesteld maar geeft ook aan dat het steeds beter lukt om de aandoening lipoedeem breed onder de aandacht te brengen.

De informatieavond bestond uit een presentatie van dermatoloog en lipoedeemarts drs. den Hengst over de aandoening lipoedeem en de mogelijkheden van behandeling. Daarbij ging hij dieper in op zijn specialisatie van de behandeling door middel van vibroliposuctie.

Na de pauze was het de beurt aan drs. Boonen van Polikliniek de Blaak. Zijn presentatie ging over het wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van lipoedeem. Het onderzoek is een initiatief van prof. dr. H.A.M. Neumann (Erasmus MC), drs. R.S.M. Boonen en mw drs. C.B. van de Pas. Zij maken zich al meerdere jaren sterk voor meer onderzoek naar lipoedeem en willen meer bekendheid geven aan de aandoening onder collegae. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe publicatie.

Na de presentatie van drs. Boonen was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de beide lipoedeemartsen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt en het liep dan ook al tegen 10 uur voordat de avond kon worden afgesloten.