Stage

Momenteel zijn er geen stageplaatsen beschikbaar bij Polikliniek de Blaak.

 

Actieplan stage doktersassistentes

BPV plan (beroeps praktijk vorming).

 

Doel van opleiding
Polikliniek De Blaak heeft dit stageprogramma om verschillende redenen gestart. Vooreerst zien we het als een manier om het kennisniveau van doktersassistentes op peil te houden zoniet dit te helpen verhogen.
Verder ziet Polikliniek De Blaak het als een mogelijkheid om in contact te komen met potentiële nieuwe medewerkers. Het mag vermeld worden dat we reeds met meerdere stagiaires arbeidsovereenkomsten hebben gesloten.
Ten derde worden ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg op deze manier gevolgd. Er verandert veel in de gezondheidszorg en wij hebben gemerkt dat de stagairs bij de opleiding b.v. andere behandelmethodes worden geleerd dan die binnen de polikliniek gebruikelijk zijn. Door de stagaires worden wij hierop gewezen. Hierdoor kan gekeken worden welke methode het beste past bij de behandelingen die gegeven worden binnen de polikliniek.
Als laatste geniet Polikliniek De Blaak elke keer van een nieuwe impuls binnen het bedrijf. Stagaires kijken met een kritische blik naar de manier van behandelen en naar de organisatie in zijn algemeen. Hierdoor kunnen zaken aan het licht komen die aan onze aandacht ontsnappen (bedrijfsblindheid).

De meerwaarde die wij willen geven aan de stagiair zijn multipel. Zoals correct omgaan met de patiënt, werken volgens protocollen en correcte voorlichting om er maar een paar te noemen. Maar binnen Polikliniek De Blaak staan collegialiteit en plezier in je werk voorop. Wij zijn van mening dat dit ten goede komt aan de behandeling van de patiënt.

Introductie van de stagiair
Een stagiair binnen Polikliniek De Blaak wordt eerst uitgenodigd voor een introductiegesprek met de Zorgmanager. Hierin wordt verteld wat van hem/haar verwacht wordt en wordt er ook gekeken naar zijn/haar verwachtingen. Dit gesprek kan gezien worden als een soort sollicitatiegesprek. Indien beide partijen het niet eens worden zal er geen stage plaatsvinden. Indien beide partijen tot overeenstemming komen zal de stagiair een stageboek ontvangen met daarin verschillende protocollen over de werkzaamheden binnen Polikliniek De Blaak. Daarbij ontvangt de stagiair ook een schema met de dagen van de week en de begeleiders.

Begeleiding van de stagiair
De stagiair krijgt na de eerste week een gesprek met de Zorgmanager. Deze heeft in de loop van de week met de dagelijkse begeleiders en artsen een gesprek gehad over het functioneren van de stagiair. In dit gesprek zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • mist de stagiair nog informatie die niet in het stageboek staat
 • is er de eerste week voldoende begeleiding gegeven
 • zijn er zaken die nog onduidelijk zijn
 • op- en aanmerkingen van de dagelijkse begeleiders en artsen
 • zaken die in het stageboek van de opleiding staan

Na deze eerste beoordeling zal er maandelijks een gesprek plaatsvinden. Ook de Zorgmanager en de stagiair zullen gesprekken hebben.

Deze afspraken worden gepland in het eerste functioneringsgesprek. In deze gesprekken zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • op- en aanmerkingen van de dagelijkse begeleiders en artsen
 • welke handelingen moeten nog verricht worden om de stage succesvol af te sluiten
 • bij welke artsen (disciplines) wil de stagiair (nog) meekijken

Beoordelen van de stagiair
Voor de (tussentijdse) beoordeling van de stagiair zal de zorgmanager contact opnemen met de dagelijkse begeleiders en artsen waarmee de stagiair gewerkt heeft. Alle op- en aanmerkingen zullen gedocumenteerd worden en hieruit zullen conclusies en aanbevelingen gehaald worden. De Zorgmanager bespreekt met de stagiair deze conclusies en aanbevelingen. Voor een tussentijdse beoordeling kunnen doelstellingen besproken worden die de stagiair nog moet halen. Indien het gaat om een eindbeoordeling zal hieraan gelijk een uitslag aangekoppeld zijn waarin de stagiair krijgt te horen of hij/zij geslaagd is of niet.

Verwachtingen van de stagiair

Van een stagiair worden onder andere de volgende zaken verwacht:

 • zich houden aan de geldende protocollen binnen Polikliniek De Blaak
 • zich houden aan de voorgeschreven gedragcodes van het opleidingsinstituut
 • instructies opvolgen van begeleiders
 • kritisch kijken naar de organisatie
 • zich volledig inzetten (als een volwaardig werknemer van Polikliniek de Blaak)

 

 

ovdb stagelopen bij spataderkliniek

OVDB Kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening heeft op 19-12-2005 als erkend leerbedrijf geregistreerd:

Polikliniek de Blaak (55348) te Rotterdam

ZBC voor behandeling van spataderen, huidziekten en aambeien.

Deze erkenning geldt voor de kwalificatie(s):

Assisterenden Gezondheidszorg -Dokterassistent (10776) (4)

 

 

Stage ervaringen

Yolaska Steba

 

 

Mijn naam is Yolaska Steba en ik loop stage bij polikliniek de Blaak. Voor mijn opleiding, doktersassistent, moest ik een stage van 512 uur lopen. Het eerst waar ik aandacht, was dat ik ervaringen op een goede stageplaats moest opdoen. Een plaats waar ik mezelf kon zijn en waar ik het naar me zin zou hebben. Waar een goede sfeer tussen collega’s is, is er ook altijd een goed teamverband. Daarom is dit voor mij heel belangrijk. Ik las op internet over Polikliniek de Blaak en de organisatie spraak me meteen aan. Vanaf mijn eerste stagedag wist dat ik op de juiste plaats was. Ik voel me thuis, mijn vragen worden altijjd beantwoorden, ik werk zelfstandig en kan mijn mening naar voren brengen.

Het leukste is dat niet word behandeld als een stagiare, maar als een collega. Mijn collega´s zijn heel aardig en profesioneel. Ik ben nu overtuigd dat ik hier als dokterassistent kan groeien.

 

 

 

 

 

Sofieke van der Werff

Ik ben Sofieke van der Werff en loop momenteel stage bij Polikliniek de Blaak. Ik volg de opleiding Schoevers (secretaresse) te Rotterdam en om het schooljaar af te sluiten ben ik verplicht om 7 weken, 5 dagen per week stage te lopen. Deze stageperiode wilde ik graag lopen in een fijne omgeving waar ik me thuis zou voelen. Een docente van mijn opleiding heeft mij Polikliniek de Blaak aangeraden. Deze polikliniek leek mij zeer geschikt. Na een sollicitatie gesprek met de zorgmanager en aangenomen te zijn als stagiaire gingen mijn 7 weken stage in. Met een leeg gevoel stapte ik de polikliniek binnen. Vanaf dat moment verliep alles op rolletjes. Mijn collega’s waren meteen  erg vriendelijk en open, ik voelde me al snel thuis in het bedrijf. De opdrachten die ik moest uitvoeren waren ook erg afwisselend, van brieven maken tot archiveren.

Ik vind het ook erg leuk om met mensen te werken, veel patiënten vinden het leuk om even een praatje met je te maken, dat zorgt ook voor veel gezelligheid.

Stage lopen bij Polikliniek de Blaak is echt een aanrader!