Verstandig zonnen

Nu de zomer zich weer aandient zullen de meeste mensen weer volop gaan genieten van de zon in Nederland en in het buitenland. Dat is natuurlijk prima, maar ga wel verstandig met de zon om. De dermatologen bij Polikliniek de Blaak zien op het spreekuur nog wel eens de nadelen van het (onverstandig) zonnen in de vorm van zonbeschadigingen en huidkanker terwijl dat voorkomen had kunnen worden. De afdeling dermatologie van Polikliniek de Blaak wil daarom de tien gouden regels voor het verstandig zonnen nog eens extra onder de aandacht brengen.

De tien gouden regels voor het zonnen zijn een initiatief van het Platform Verstandig Zonnen, een platform waarin naast verschillende ter zake deskundige organisaties zoals het KWF ook het Huidfonds zitting heeft, pleit voor verstandig zonnen.

Verstandig zonnen betekent: genieten van de zon en letten op je huid. Dat letten op je huid is voor iedereen weer anders. Hoe gevoeliger je huid, hoe meer je moet oppassen met de zon; zowel buiten als binnen onder de zonnebank.

Tien gouden regels voor verstandig zonnen

Deze regels gelden voor Nederland. Let extra op tijdens de zomervakantie in zuidelijke landen of tijdens de wintersport.

tips verstandig zonnen

Algemeen

1. Geniet van de zon, maar voorkom overmatige blootstelling en verbranding.

2. Bescherm uw hoofd, oren, nek en ogen; denk aan een zonnehoed en een goede UV-werende zonnebril met CE-markering. Draag beschermende kleding als u niet speciaal aan het zonnebaden bent.

3. Smeer onbedekte huid in met een anti-zonnebrandmiddel met een beschermingsfactor die voor u geschikt is. Doe dit royaal en herhaal dit na 2 twee uur of vaker bij sterke transpiratie en ook na het zwemmen.

4. Ga niet zonnebaden tussen 12.00 en 15.00 uur; zoek dan de schaduw op. Ga op andere manier ook niet vele uren in de zon, gemiddeld niet langer dan zo’n 3 uur per dag.

5. Laat uw huid geleidelijk wennen aan de zon. Houd rekening met uw huidtype.
(Zie hiervoor de huidtypetest op www.kwfkankerbestrijding.nl/zonnen en de website van het Platform Verstandig Zonnen.)

Jongeren, kinderen, baby’s

6. Pas extra op met zonnen als u jonger bent dan 18 jaar omdat uw huid dan nog in ontwikkeling is. Houd baby’s en kinderen tot 1 jaar uit de directe zon.

Zonnebanken en zonnestudio’s

7. Maak geen verschil tussen de straling van de zon buiten en die van de zonnebank.
Uw huid reageert daar hetzelfde op. Op de zonnebank krijgt u ongeveer evenveel zon als in de zomer aan de Middellandse Zee.

8. Volg in een zonnestudio het advies en de aanwijzingen van de medewerkers op. Gebruik van zonnebanken is alleen toegestaan aan personen van 18 jaar en ouder. Draag op de zonnebank altijd een goedgekeurde beschermingsbril.

Medische aspecten

9. Ga uit de zon als uw huid vreemd reageert met bijvoorbeeld uitslag, jeuk of erg snelle verbranding en raadpleeg een arts.

10. Vraag informatie bij een arts als u een huidaandoening hebt. Bij sommige aandoeningen helpt UV-licht, bij andere brengt dat juist extra schade toe. Denk ook aan medicijngebruik die de gevoeligheid voor zonnestraling kan vergroten. Lees de bijsluiter.

Meer informatie over deze richtlijnen zie ook www.verstandigzonnen.nl