Recycling voor het goede doel

Polikliniek de Blaak vervangt regelmatig computers, beeldschermen of randapparatuur die eigenlijk nog goed bruikbaar zijn voor minder veeleisende werkzaamheden. Deze gebruikte computers en randapparatuur worden daarom geschonken aan Ecoware. Deze organisatie heeft een eigen computerwerkplaats waar gebruikte computers en randapparatuur, zoals beeldschermen en printers, een tweede leven krijgen. Na grondig wipen, testen, eventueel repareren, upgraden, schoonmaken en installeren zijn de computers klaar voor hergebruik. De computers die de werkplaats verlaten vinden hun weg naar maatschappelijke doelgroepen zoals bijvoorbeeld scholen, stichtingen, verenigingen en mensen in de minima (Zoetermeerpashouders). Een deel van de computers gaat naar deelnemers aan een reïntegratietraject, om op die manier het solliciteren te vereenvoudigen.