Kwaliteitsmanagement geslaagd

Jaarlijks wordt door de certificerende instelling KIWA een uitgebreid controle onderzoek gehouden om na te gaan of Polikliniek de Blaak nog aan de kwaliteitseisen van ISO 9001 en het ZKN keurmerk voldoet. Polikliniek de Blaak voldoet ruimschoots aan deze eisen en de certificering en het keurmerk zijn weer gegarandeerd voor een jaar.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement beoogt aan te sturen op het verbeteren van kwaliteit, tevens houdt het zich bezig met het verbinden van de verschillende bedrijfsonderdelen die output leveren aan het uiteindelijke resultaat.

  • De kwaliteitsmanager houdt de organisatie ‘scherp’ en stelt de klant in de (bedrijfs)processen centraal.
  • De kwaliteitsmanager is continu op zoek naar verbeteracties en is gericht op innovaties en het implementeren hiervan.
  • Kwaliteitsmanagement is geen onderdeel op zich zelf, maar dient geïntegreerd te zijn in de totale bedrijfsvoering.

Kwaliteitsmanagement is gerelateerd aan de vakgebieden:

  • Procesmanagement; Procesmanagement is een vereiste voor kwaliteitsmanagement om continue verbetering te garanderen.
  • Verandermanagement; Verandermanagement is benodigd omdat de omslag naar kwaliteitdenken ook bij de mensen in de organisatie moet plaatsvinden.

Polikliniek de Blaak heeft al sinds 2006 een kwaliteitsmanagement systeem. Zowel de directie als de artsen en overige medewerkers zijn betrokken bij het continu verbeteren van de kwaliteit. Het is dan ook een gezamelijke prestatie dat Polikliniek de Blaak ook dit jaar weer met trots de certificering en het keurmerk mogen dragen.