Informatieavond over spataderen in Rotterdam

Er was grote belangstelling voor de informatieavond over spataderen in Rotterdam. De zaal zat dan ook vol op woensdag 12 april toen drs. Cijs en dhr. Sieling hun presentaties gaven. Chirurg drs. Cijs gaf uitleg over wat spataderen zijn, hoe ze ontstaan, wat de gevolgen kunnen zijn en welke behandelmethoden er zijn. Daarna ging de heer Sieling van Angio Dynamics dieper in op de behandelmethode endoveneuze lasertherapie (EVLT). Met de EVLT methode kan de laserbehandeling uitgevoerd worden nagenoeg zonder na-pijn en met een langdurig blijvend mooi effect. De behandelde spataderen blijven weg.

Na afloop konden de bezoekers vragen stellen en was er de mogelijkheid op een individueel onderzoek met duplex.