Mythen en misverstanden

Enkele mythen en misverstanden op het gebied van flebologie:

1.”Ik laat mijn spataderen pas behandelen wanneer ik er last van krijg”

Door de familiaire aanleg zullen de spataderen steeds verder uitbreiden en zullen de zieke aderen tenslotte ook de gezonde aantasten. De last staat niet altijd in verhouding met hetgeen men ziet aan de oppervlakte. Wel is de kans op ernstige verwikkelingen groter als met de behandeling langer uitstelt. Daarom is het beter zo vroeg mogelijk met een adequate behandeling te starten.

2.”Ik ben te oud om mijn spataderen te laten behandelen”

Onze oudste patiënte was meer dan 90 lentes jong. Een goede flebologische aanpak biedt zonder probleem tot op zeer hoge leeftijd soelaas.

3.”Ik laat pas iets aan mijn benen doen na mijn laatste zwangerschap”

Zoals hoger vermeldt, wordt de kans op verwikkelingen groter als de spataderziekte zich kan uitbreiden. Vanaf 3 maanden na de bevalling raden we een controle bij de fleboloog aan. Tijdens de zwangerschap zullen er sowieso meer spataderen bijkomen, maar: hoe beter men voorbereid is, hoe minder problemen nadien.

4.”Ik ben bang dat ik geen aderen meer overhoud als ik eindeloos doorga met spuiten”

De fleboloog spuit alleen de zieke aderen van het oppervlakkige aderstelsel weg. Hierdoor worden de gezonde aderen en het diepe aderstelsel beschermd. Goed uitgevoerde sclerocompressietherapie is dus de beste garantie voor een leven lang gezonde en mooie benen.

5.”Als ik mij laat inspuiten of opereren moet het bloed een andere weg zoeken en komen de spataderen toch terug”

Door slecht sluitende klepjes binnenin de aderen circuleert het bloed in omgekeerde richting: dus van tussen de spieren naar onderhuids. Wanneer men deze zieke stukken ader (inclusief kleppen) verwijdert, zal het bloed zijn oorspronkelijke stroomrichting hernemen. Van een nieuwe uitweg is dus geen sprake. Inderdaad zal de spataderziekte, door de sterke familiaire aanleg, levenslang de neiging hebben om terug te komen. Daarom is een controle op geregelde tijdstippen zo belangrijk omdat de fleboloog dan nieuwe klepletsels in een vroeg stadium kan ontdekken en ook veel makkelijker kan behandelen.

6.”Als ik mij laat inspuiten kan ik mij later veel moeilijker laten opereren”

Tijdens onze 20-jarige ervaring is een ingreep nooit onmogelijk gebleken omwille van vroegere inspuitingen.

7.”De ingespoten vloeistof is schadelijk voor mijn lichaam”

Deze vloeistoffen worden reeds meer dan 50 jaar wereldwijd probleemloos gebruikt. De werkzame bestanddelen zijn alcohol of glycerine en werken heel lokaal rondom de injectieplaats.

8.”Ik ben bang van het inspuiten van spataderen omdat ik denk dat het heel pijnlijk is”

Goed uitgevoerde sclerotherapie is snel en pijnloos. Sommige vloeistoffen kunnen wel af en toe en kortdurend branderig gevoel geven dat echter onmiddellijk verdwijnt van het ogenblik dat men begint te lopen.

9.”Spataderen worden niet behandeld in de zomer”

Natuurlijk wil iedereen tijdens de zomermaanden zonder zorgen genieten van vakantie en zal men zoveel mogelijk het dragen van warme verbandkousen trachten te vermijden. Toch kan men evengoed bij warm weer een behandeling ondergaan.

10.”Ik durf geen therapeutisch elastische kousen te dragen uit angst niet meer zonder te kunnen”

Integendeel, want indien u zich minder moe voelt en de benen minder pijnlijk zijn dat is dit hèt bewijs dat uw benen dit broodnodig hebben en dan betekent dit geen dreigende verslaving.

11.”Steunkousen worden gedragen door oudere vrouwen”

Veel jongeren met een staand beroep (bv chirurgen en OK verpleegkundigen) zonder aanleg voor spataderen dragen tijdens de werkuren therapeutisch elastische kousen. Na de dagtaak doen ze de kousen uit en hebben nog lichte benen.

12.”Ik moet vermageren, want door overgewicht krijg ik spataderen”

Bij zwaarlijvige mensen zullen varices frequenter aanleiding geven tot ernstige
verwikkelingen. Obesitas op zich is echter geen bewezen oorzaak van spataderen.

13.“Voor een spataderoperatie (stripping), moet ik naar het ziekenhuis om onder volledige narcose (of met een ruggeprik) geholpen te worden”

Sedert een 20-tal jaren opereren wij al onze patiënten poliklinisch (dus buiten het ziekenhuis!) èn onder plaatselijke verdoving: na maximaal 2 uren kunt u wandelend ons centrum verlaten.

14.“Na een spataderoperatie ben ik er definitief vanaf”

Bij varices speelt de erfelijke aanleg een belangrijke rol. Het recidiveert dus, wat men ook doet. Regelmatige (ev. jaarlijks) controles zijn dus een noodzaak indien men levenslang van gezonde en mooie benen wil genieten.

Array Array
We bellen u binnen 2 werkdagen terug. Bij geen gehoor ontvangt u een email.