Oorcorrectie

Afstaande oren, ook wel flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. U kunt dit via een oorcorrectie laten corrigeren. Het is bij de oorcorrectie van belang om een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt wel duidelijke verbetering van de stand verwachten, maar geen perfectie. Absolute symmetrie is bij een correctie van de afstaande oren vrijwel onmogelijk.

Vóór de ingreep

De arts geeft u uitvoerig de gelegenheid om uw klachten te bespreken. Hij onderzoekt de stand van de oren en bepaalt aan de hand daarvan de juiste behandelmethode. Daarna legt hij u uit wat de ingreep inhoudt en vertelt hij wat u van het resultaat mag verwachten.

De ingreep

Een oorcorrectie wordt poliklinisch onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Bij de operatie wordt een huidsnede (en dus het litteken) aan de achterkant van het oor aangebracht. Het kraakbenige skelet van het oor wordt gecorrigeerd en een stukje huid aan de achterkant van het oor wordt verwijderd.

Na de ingreep

Na de operatie worden de oren voor één week verbonden in de vorm van een zogenaamde tulband. Nadat het verband is verwijderd, dient u gedurende vier weken nog voorzichtig te zijn met bijvoorbeeld sport en het wassen van uw haar. In deze periode zal u ook ’s nachts een tulband moeten dragen ter bescherming van de oren. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Dit verdwijnt geleidelijk aan. Tegen de pijn kunt u pijnstillers nemen. Bij toenemende pijn en nabloeden moet u direct contact opnemen met de arts. Er komt een litteken achter het oor. Afhankelijk van de hechtingen die worden gebruikt, lossen deze vanzelf op of worden na één tot twee weken verwijderd. De resultaten van oorcorrecties zijn goed en van een blijvend karakter. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm.

Mogelijke complicaties en risico’s

Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Beide complicaties komen echter zelden voor. De kans op complicaties is dus wel aanwezig, maar klein. Volledige symmetrie wordt nagestreefd, maar kan nooit voor 100% gegarandeerd worden.

Tenslotte

In het bovenstaande hebben wij geprobeerd u in te lichten over de ingreep van een oorcorrectie. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn en betreffende de resultaten kunt u daarom geen garantie ontlenen uit het bovenstaande.

Mocht u nog vragen hebben, maakt u dan telefonisch een afspraak voor een gesprek met een van onze artsen. Wij zijn gaarne bereid om al uw vragen te beantwoorden.

Cosmetische chirurgie is geen exacte wetenschap; wij kunnen het resultaat van uw operatie niet garanderen doch streven uiteraard naar een zo optimaal mogelijke behandeling.

Voor en na foto’s bij oorcorrectie:

Bij de volgende vestigingen van Polikliniek de Blaak kunt u terecht voor een intake voor een oorcorrectie: Almere, Rotterdam, Tilburg en Rijswijk. De ingreep zelf zal in Rotterdam plaatsvinden.

Prijslijst oorcorrectie

Intake Gratis
Oorcorrectie van afstaande oren (2 oren) € 1.815,-
Oorcorrectie eenzijdig (1 oor) € 1.095,-
Correctie aan één oorlel 508,-
Correctie aan beide oorlellen 813,-

Alle tarieven zijn inclusief verschuldigde BTW.

Een BTW vrijstelling zal uitsluitend kunnen worden toegepast voor behandelingen die op medische indicatie worden uitgevoerd. Bij het ontbreken van een medische indicatie is 21% BTW verschuldigd. De beoordeling hiervan ligt bij de behandelend arts.

Afspraak maken085 - 488 17 00
We bellen u binnen 2 werkdagen terug. Bij geen gehoor ontvangt u een email.