Oedeemtherapie

Het lymfestelsel is een netwerk van lymfeklieren die met elkaar in verbinding staan via lymfevaten en lymfeknopen van verschillende grootte. Het lymfesysteem loopt parallel aan het veneuze bloedvatensysteem. De lymfevaten, ook wel lymfebanen genoemd, ontspringen blind in alle weefsels, waar zij een deel van de weefselvloeistof (lymfe) opnemen en transporteren in de richting van het hart. Vanuit de verschillende delen van het lichaam verenigen de kleine lymfevaatjes zich tot grotere buizen, die ten slotte via de rechterlymfestam de grote holle ader en in het bloedvaatstelsel uitmonden.

Vooraleer het lymfevocht in het bloedvatenstelsel terechtkomt, wordt het eerst gezuiverd in de lymfeknopen. Het zijn de “hulppompen” in het lichaam die helpen om het vocht af te voeren naar de blaas. Deze klieren bevinden zich op diverse locaties in het menselijk lichaam. De grootste concentratie van lymfklieren bevinden zich onder andere in de hals, de oksels en de liezen. Daarbuiten worden lymfeklieren ook in de omgeving van het borstbeen, de buik, tussen de ribben, knieholtes, elleboogplooi, rond de enkels en onder de rand van het achterhoofdsbeen gelokaliseerd

Bij blokkades in het lichaam, veroorzaakt door bijvoorbeeld een chirurgische ingreep, ongeluk of erfelijke aandoening, kan lymfevocht ophopen in een bepaald lichaamsdeel. Om deze blokkades op te heffen en te verminderen kan met een speciale massagetechniek genaamd: manuele lymfedrainage, het overtollige vocht worden afgevoerd naar de reeds opengestelde lymfeknopen. Bij gecombineerde lymfe- en vetophoping, het zogenaamde “lipoedeem”, kan meer druk op het aangedane lichaamsdeel noodzakelijk zijn. Lipoedeem is dus een combinatie van vocht en vetophoping in een lichaamsdeel.

Behandeling met oedeemtherapie

Manuele lymfedrainage stimuleert de lymfe afvoer van het gehele lichaam. Afhankelijk van de locatie van de vochtophoping worden de lymfknopen aangezet tot aanzuiging van het overtollige vocht uit de lymfebanen, richting het bloedvatenstelsel. Gifstoffen in het lymfevocht worden sneller afgevoerd, waardoor er sneller herstel van bijvoorbeeld een wond kan plaatsvinden, de klachten verlichten en de drukpijn zal verminderen. Manuele lymfedrainage wordt doorgaans geadviseerd bij een slecht functionerend lymfestelsel en als voorbereiding op een grote operatie waarbij de kans bestaat dat het lymfestelsel overbelast raakt.

Aanvullende behandeling

Aanvullend op de manuele lymfedrainage kan er gebruik worden gemaakt van een lymfapress. De lymfapress is een apparaat dat bestaat uit een luchtpomp aangesloten op een arm- of beenmanchet. De manchet is rondom voorzien van luchtkamers. Het apparaat pompt volgens een door de huidtherapeut ingesteld programma, lucht door de luchtkamers, dit veroorzaakt drukgolven. Deze drukgolven geven een masserend effect, zodat het lymfevocht richting het hart wordt gemasseerd.

Naast de massage kan het soms ook nodig zijn om het oedeem terug te dringen met behulp van het zwachtelen en een therapeutisch elastische kous.

Vooraf aan de behandeling vindt er een intakegesprek plaats en wordt de huid en het eventuele beschadigde huidweefsel uitgebreid onderzocht. Aan de hand van deze huidtherapeutische bevindingen wordt een behandelplan opgesteld waarin o.a. de behandelfrequentie en het gebruik van eventuele hulpproducten ter ondersteuning van de behandeling, worden bepaald.

Indicatie: lymfoedeem, lipoedeem, chronisch veneuze insufficiëntie en na bestraling, trauma of een chirurgische ingreep.

Duur

Afhankelijk van de klachten zal een behandeling 1 tot 2 maal per week plaatsvinden. De behandeling zal steeds 30 minuten duren. De behandelfrequentie neemt af naarmate de klachten verminderen.

Kosten en vergoeding

De behandeling van een zieke of beschadigde huid is het specialisme van de huidtherapeut. Om een beroep te kunnen doen op het specialisme van de huidtherapeut is een verwijzing van een arts of specialist noodzakelijk. Vergoedingen voor huidtherapeutische behandelingen door een huidtherapeut kunnen verschillen, en zijn afhankelijk van het type behandeling en van de verzekering die u heeft. In veel gevallen dient u aanvullend verzekerd te zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Informeer u hierover verder bij uw verzekeraar. De kosten dient u per pin eerst zelf te betalen, bij recht op vergoeding kunt u de rekening hierna indienen bij uw verzekering.

De therapie wordt uitgevoerd door BIG-erkende huidtherapeuten.

Lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Het lymfestelsel:

oedeemtherapie lymfoedeem huidtherapeut

Bij de volgende vestigingen van Polikliniek de Blaak kunt u terecht voor oedeemtherapie: Rotterdam en Rijswijk.

Prijslijst Oedeemtherapie

Intakegesprek huidtherapie gratis

Manuele lymfedrainage

€  45,00

 Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.

Afspraak maken085 - 488 17 00
We bellen u binnen 2 werkdagen terug. Bij geen gehoor ontvangt u een email.