Kwaliteitssystemen

Polikliniek de Blaak is sinds 2007 ISO gecertificeerd (ISO 9001:2008) en heeft het ZKN keurmerk. Jaarlijks laat de Polikliniek haar kwaliteitssysteem controleren door KIWA, een onafhankelijk certificeringbedrijf dat het onderzoek van zowel de ISO certificering als het ZKN keurmerk mag uitvoeren. Vanaf 2007 zijn zowel de ISO certificering als het ZKN keurmerk ieder jaar verlengd.   

De certificering en het keurmerk zijn voor patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars een bewijs dat er een goed werkend kwaliteitssysteem is binnen de organisatie van de Blaak. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden de behandelingen, intakeprocedure, veiligheid van apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid jaarlijks getoetst. Ook de cosmetische behandelingen vallen onder het kwaliteitssysteem van Polikliniek de Blaak en zijn dus gecertificeerd.

ISO certificering       ZKN keurmerk

Tevens is Polikliniek de Blaak lid van de Benelux Vereniging voor Flebologie, de Nederlandse Vereniging van Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie. Polikliniek de Blaak wordt regelmatig gevisiteerd door de Beroepsvereniging.

Binnen Polikliniek de Blaak hanteren wij een privacyreglement en is er een klachtenprocedure. Meer informatie hierover kunt u op de site terugvinden.
Voor vragen kunt u ook terecht aan de balie.

Naast de bekende klassieke geneeskunde wil Polikliniek De Blaak ook een aparte plaats geven aan wat wij verstaan onder “geneeskunst”, met name:

    • Optimale zorg
    • Persoonlijke aandacht
    • Goede informatievoorziening
    • Ondersteuning en zonodig geruststelling
youtube google facebook twitter