Acnebehandeling

 Huidtherapie in nauwe samenwerking met onze dermatologen

Bij Polikliniek de Blaak leidt de nauwe samenwerking tussen dermatologen en huidtherapeuten tot een succesvolle acnebehandeling. Na een zorgvuldige diagnose van de aard van de klachten bieden onze huidtherapeuten een op de patiënt toegespitste behandeling aan in al onze vestigingen. Deze behandelingen worden door de zorgverzekering vergoed.

Naast acnebehandelingen verzorgen onze huidtherapeuten ook behandelingen op het gebied van overbeharing, littekens en oedeem.

De huidtherapeuten zijn werkzaam in Rijswijk, Rotterdam en sinds kort ook in Tilburg.

 

acne behandelen